Suositeltava, 2024

Toimituksen Valinta

Tarjouksen ja tarjouksen välinen ero

Tarjous merkitsee kiinteää hintatarjousta, joka annetaan asiakkaalle tarjouskilpailuilmoituksen perusteella. Sillä on oikeudellinen sitovuus, jota ei voida muuttaa asiakkaan hyväksymänä. Se ei ole täsmälleen sama kuin tarjous, joka on vastaus tulevan tarjoajan toimittamaan tarjouskilpailuun.

Tarjouskilpailu on avoin ehdotuspyyntö, jonka organisaatio on ilmoittanut paikallisessa sanomalehdessä, kutsumaan potentiaalisia ja kiinnostuneita toimittajia esittämään tarjouksensa tavaroiden tai palvelujen toimittamiseksi. Se myönnetään useille sopimuksille, kuten rakennusurakalle, koneiden toimittamiselle, ohjelmistojen toimittamiselle jne. Tarjouskilpailun koko tarjouspyyntö, tarjous- ja täyttöohjeen esittäminen on osa tarjouskilpailua.

Tässä artikkelissa kerrotaan, että tarjouksen ja tarjouksen välillä on huomattavia eroja.

Vertailukaavio

Vertailun perusteetlainaushellä
merkitysTarjous on asiakirja, jossa määritetään arvioidut kustannukset, tavaroiden tai palvelujen toimittaminen tai hankinta.Tarjouksessa viitataan toimittajien pyytämiseen, ostajan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin.
VastataTarjouspyyntöTarjouspyyntö
komponentitHintaHinta ja laatu
laajuusKapeaVerrattain suuri

Noteerauksen määritelmä

Tarjousta voidaan pitää muodollisena lupausasiakirjana, jonka mahdollinen toimittaja on antanut ostajan ilmoittamiensa tavaroiden tai palvelujen toimittamiseksi ilmoitetulla hinnalla tietyin edellytyksin. Se sisältää myyntiehdot, maksu ja takuu, joka sisältää hinnan, joka on päätetty periä tuotteesta tai palvelusta, toimituspäivä, -aika ja -paikka, tarjouksen voimassaoloaika.

Tarjous auttaa ostajaa tuntemaan tavaroiden tai palvelujen kustannukset ennen ostamista. Tarjousten saamiseksi (eli vaaditun materiaalin hinta) yleensä julkiset yritykset vaihtavat tarjoukset.

Tarjouksen määritelmä

Tarjous ei ole vain vastaus kehotukseen tarjota tuotetta tai palvelua noteeratuilla hinnoilla ja määritellyllä laadulla, mutta tietyin edellytyksin.

Julkinen yritys, rahoituslaitos tai iso yritys kutsuu tarjouskilpailun eri hankkeisiin, kun he haluavat ostaa tavaroita suuressa mittakaavassa, vuokrata palveluja tai hankkia / rakentaa jotain, mutta he eivät pysty toimittamaan sitä itse . Tätä varten kolmansien osapuolten toimittajia pyydetään tarjoamaan ja esittämään tarjouksia.

Tarjousasiakirja lähetetään mahdollisille toimittajille, pyydetään tietoja, valitsemaan toimittaja hinnan, toimitusehtojen ja saatavuuden perusteella. Myyjät, jotka ovat kiinnostuneita ehdotuspyynnöstä, voivat vastata pyyntöön asetetussa määräajassa toimittamalla parhaan tarjouksensa suljetuissa kannetessa asianomaisen viranomaisen kanssa.

Tarjous on kuin kilpailu sopimuksesta, jossa eri mahdollisia toimittajia pyydetään toimittamaan tarjoukset, jotka sisältävät vaaditun materiaalin hinnan ja laadun.

Kutsu julkaistaan ​​kyseisen valtion tai maan kansankielisessä sanomalehdessä, koska se on pakollinen vaatimus toiminnan avoimuuden ylläpitämiseksi.

Tarjouksen ja tarjouksen väliset keskeiset erot

Tarjouksen ja tarjouksen välisiä eroja käsitellään seuraavissa kohdissa:

  1. Tarjous on kiinteähintainen tarjous, jota asiakas ei voi muuttaa tai muuttaa. Toisaalta tarjous on vastaus tarjouskilpailuun, jota käytetään mahdollisten toimittajien parhaan hinta-laatusuhteen selvittämiseen.
  2. Sekä tarjoukset että tarjoukset ovat tarjouksia. Tarjous on vastaus tarjouspyyntöön (RFQ), kun taas tarjousta käytetään tarjouspyyntöön (RFT).
  3. Tarjouksen ainoa merkittävä osa on hinta, joka selittää toimittajan toimittaman sopimuksen kustannukset. Tarjouskilpailussa on kaksi pääosaa: hinta ja laatu, jossa hinta määrittää toimittajan tarjoaman parhaan hinnan, jota verrataan muihin toimittajiin ja laatu määrittää toimittajan mahdollisuuden toimittaa määritellyt tavarat.
  4. Tarjouksen laajuus on laajempi verrattuna tarjoukseen, koska tarjous on osa tarjousta, joka sisältää toimitettavan materiaalin hinnat.

johtopäätös

Valtion virastot tai yritykset valitsevat tarjouksistaan ​​tai tarjouksistaan, jotka vastaavat heidän tarpeitaan, parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoavat vastinetta rahalle. Avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden ylläpitämiseksi hallituksen toiminnassa julkiset elimet ja yritykset vaihtavat tarjoukset.

Top