Suositeltava, 2023

Toimituksen Valinta

NOPATin ja nettotulojen välinen ero

Tuloksen tekeminen on jokaisen yrityksen tärkein motto. Se toimii yrittäjänä kannustimena hänen ottamastaan ​​riskistä liiketoimintaa varten. Se on kuin polttoaine, joka auttaa yritystä selviytymään, kasvamaan ja laajentumaan pitkällä aikavälillä. Liiketoiminnassa nettotulos verojen jälkeen eli NOPAT on yhtiön tosiasiallinen verojen jälkeinen liikevoitto tai yksinkertaisella tavalla se on yrityksen ansainta korkojen ja verojen jälkeen.

Nettotuotot puolestaan ​​viittaavat yrityksen todelliseen voittoon tilikauden aikana. Se lasketaan vähentämällä kaikki verot, korot ja kulut, mukaan lukien muut kuin käteisvarat, kuten tuottojen poistot. NOPATin ja nettotulojen erottava linja on hyvin ohut ja epäselvä.

Vertailukaavio

Vertailun perusteetnopatNettotulot
merkitysNOPAT on lyhenne nettotuloksesta.Nettotulot ovat jäljelle jääneet tulot, jotka jäävät yrityksen jälkeen kaikkien kulujen ja kustannusten vähentämisen jälkeen.
MerkitysYritysten vertailu voidaan tehdä.Yhtiön suorituskyvyn arviointi.
LaskeminenNOPAT = Bruttotulos - (toimintakulut + verot)Nettotuotot = nettotulos - (korko + vero + osingot etuoikeutetuille osakkeenomistajille)

Määritelmä NOPAT

Liikevoitto verojen jälkeen, joka tunnetaan yleisesti nimellä NOPAT, on organisaation liikevoitto veron alentamisen jälkeen. Se on työkalu, jota yhteisö käyttää kannattavuuden laskemiseen. Se auttaa yrityksiä laskemaan voittoa, jos velkarahoitusta ei ole. NOPATin tapauksessa yhtiö ei voi vaatia verohelpotusta, joka koskee korkoa sen velkarahoituksesta. Se voidaan laskea myös seuraavasti:

NOPAT = liikevoitto (1 - verokanta)

Nettotulojen määritelmä

Nettotulos (positiivinen määrä) säilyi kaikkien menojen, korkojen, verojen ja etuoikeutettujen osinkojen vähennyksen jälkeen bruttotulosta, joka tunnetaan nimellä nettotuotto. Sitä kutsutaan myös osakepääoman alariviksi tai nettomääräiseksi kasvuksi. Tietty prosenttiosuus nettotulosta siirretään varauksiin ja ylijäämään, ja loput on jaettu yhtiön osakkeenomistajien kesken.

Päinvastoin, jos määrä pysyy edellä mainittujen menojen vähentämisen jälkeen negatiivisena, sitä kutsutaan nimellä Net Loss.

NOPATin ja nettotulojen väliset erot

NOPATin ja nettotulojen välinen ero voidaan tehdä selvästi seuraavista syistä:

  1. NOPATia käytetään yritysten väliseen vertailuun, kun taas nettotulosta käytetään arvioitaessa yrityksen suorituskykyä.
  2. NOPAT: n tapauksessa korkoa koskeva verokilpi ei ole mahdollista, kun taas korkosijoitusvero on käytettävissä nettotulojen tapauksessa.
  3. NOPAT saapuu sen jälkeen, kun verot on vähennetty liikevoitosta. Toisaalta nettotuotot saapuvat sen jälkeen, kun kaikki kulut, voitto, verot ja osingot on vähennetty.

johtopäätös

Yhtiö keskittyy nettotuottojen laskemiseen yhtiön kannattavuuden tuntemiseksi. Tämän lisäksi sidosryhmät ymmärtävät helposti myös yrityksen nettotulon, sillä sen perusteella he saavat osinkoa. NOPATilla on kuitenkin merkitystä yrityksen tulojen laskemisessa, jos velkarahoitusta ei ole, ja vertaillaan kahta hanketta tai yritystä. Tällä tavoin se tunnistaa ensisijaisesti yhtiön tuloksen ilman kiinnostusta.

Top