Suositeltava, 2023

Toimituksen Valinta

Ero BPO: n ja KPO: n välillä

Rutiini- tai oheisliiketoimintojen ulkoistaminen on muodissa. Se edellyttää sopimusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa liiketoimintaprosessien toiminnan ja vastuiden osalta. Tällä hetkellä ei ole juurikaan monikansallista yritystä, joka ei jää liiketoimintaa ulkoistamatta. Liiketoimintaprosessin ulkoistaminen (BPO) on ajan mittaan saanut runsaasti merkitystä tarjoamalla markkinointiin, henkilöstöresursseihin, asiakastukeen, tekniseen tukeen liittyviä palveluja.

Tietoprosessin ulkoistaminen (KPO) on osa BPO: ta, jossa prosessit, joihin liittyy tietoon liittyvää työtä, luovutetaan ulkopuoliselle osapuolelle. BPO: n ja KPO: n välillä on hieno erotus, jota olemme käsitelleet artikkelissa yksityiskohtaisesti.

Vertailukaavio

Vertailun perusteetBPOKPO
akronyymiyritysprosessin ulkoistaminenTietoprosessin ulkoistaminen
merkitysBPO viittaa organisaation muiden kuin ensisijaisten toimintojen ulkoistamiseen ulkoiseen organisaatioon kustannusten minimoimiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.KPO on eräänlainen ulkoistaminen, jossa osaamiseen ja tietoon liittyvät toiminnot ulkoistetaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajille.
Perustuensäännöttuomio
MonimutkaisuusasteVähemmän monimutkainenKorkea monimutkainen
VaatimusProsessiosaaminenTietämysosaaminen
Luottaa johonkinKustannusten arbitraasiTietämyksen arbitraasi
Liikkeellepaneva voimaÄänenvoimakkuusInsights ajaa
Yhteistyö ja koordinointiMatalaVerrattain korkea
Työntekijät tarvitsevat lahjakkuuttaHyvät kommunikointitaidot.Ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan.
KeskittyäAlhainen prosessiKorkean tason prosessi

Määritelmä BPO

Liiketoimintaprosessin ulkoistaminen tai BPO on yrityksen organisaation minkä tahansa segmentin / prosessin / toiminnon ulkoistaminen ulkopuoliselle organisaatiolle. Liiketoimintaprosessin ulkoistamisen suurin syy on kustannusten vähentäminen ja tehokkuuden maksimointi. Keskitytään prosessiin, eli prosessi on ennalta määritelty, ja palveluntarjoajan on tuotava johdonmukaisuus ja tuottavuus määritellyissä prosesseissa. BPO: n eri tyyppejä selitetään alla:

 • Rannikkoalueiden BPO : Yritystoiminnan ulkoistaminen toiselle yritykselle, mutta samassa maassa.
 • Nearshore BPO : Liiketoiminnan ulkoistaminen lähialueella sijaitsevalle yritykselle.
 • Offshore BPO : Yritystoiminnan ulkoistaminen ulkomaille sijoittautuneelle yritykselle.

BPO pystyy käsittelemään sekä yksikön etu- että takapäätoimintoja. BPO tarjoaa joukon palveluja, kuten:

 • Asiakaspalvelu, so. Call center, help desk jne.
 • Henkilöstöresurssit eli rekrytointi ja valinta, koulutus ja harjoittelu, palkanlaskenta jne.
 • Tekninen tuki
 • Rahoitukseen ja kirjanpitoon liittyvät palvelut.
 • Verkkosivustopalvelut, kuten web hosting, jne.
 • transkriptio

Määritelmä KPO

Tietoprosessin ulkoistaminen tai KPO viittaa tiedon jakamiseen tai siirtoon ja siihen liittyvään prosessiin toiseen organisaatioon. Organisaatio voi olla eri organisaatio tai pääorganisaation tytäryhtiö, joka voi sijaita samassa maassa tai ulkomailla kustannusten minimoimiseksi.

KPO-yritykset suorittavat korkeatasoisia tehtäviä, joihin yritykset vaativat korkeasti koulutettua henkilöstöä. Se on BPO: n laajennettu versio. Pienet päätökset voivat tehdä myös nämä yritykset. Se edellyttää syvällistä tietämystä, alan asiantuntemusta, arviointia ja tulkintavaltaa työntekijöille, jotka kykenevät soveltamaan tietämystään, koska työ edellyttää päätöksentekoa tietyissä asioissa.

KPO: n tarjoamien palvelujen valikoima sisältää:

 • Investointitutkimuspalvelut
 • Markkinatutkimuspalvelut
 • Tietojen analysointi
 • Liiketoiminnan tutkimuspalvelut
 • Muut: oikeudellisen prosessin ulkoistaminen, rahoitusprosessin ulkoistaminen, mediaprosessin ulkoistaminen.

Tärkeimmät erot BPO: n ja KPO: n välillä

Tärkeitä eroja BPO: n ja KPO: n välillä mainitaan seuraavissa kohdissa:

 1. BPO on lyhenne, jota käytetään Business Process Outsourcingissa, kun taas KPO on lyhyt muoto tietoprosessin ulkoistamisesta.
 2. BPO viittaa organisaation syrjäisten toimintojen ulkoistamiseen ulkoiseen organisaatioon kustannusten minimoimiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. KPO: ta kuvataan tietoon ja tietoon liittyviin toimintoihin ulkoistettuna kolmansien osapuolten palveluntarjoajille.
 3. BPO perustuu sääntöihin, kun taas KPO perustuu tuomioon.
 4. BPO: n monimutkaisuusaste on alhainen verrattuna KPO: han.
 5. BPO vaatii asiantuntemusta prosessista, mutta KPO vaatii asiantuntemusta tietämyksestä.
 6. BPO riippuu kustannusvaikutuksesta. KPO on puolestaan ​​riippuvainen tiedon arbitraasista.
 7. BPO on volyymikäyttöinen. Toisaalta KPO on oivallus.
 8. Yhteistyö ja koordinointi ovat vähäisiä BPO: ssa, joka on aivan päinvastainen KPO: n tapauksessa.
 9. BPO vaatii hyviä viestintätaitoja ja peruskoulutusta työntekijöissä. Toisin kuin KPO, jossa tarvitaan vain ammattitaitoisia ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä.
 10. BPO keskittyy matalan tason prosessiin, kun taas keskitytään korkean tason prosessiin.

johtopäätös

Lähes kaikki kansainväliset yritykset ulkoistavat nykyään muita kuin ydinliiketoimintojaan, vain kiinnittääkseen huomiota niiden ensisijaiseen liiketoimintaan. Molemmat ulkoistamisen muodot toimivat B2B-ympäristössä, jossa molemmat palveluntarjoajat ja palvelujen ostajat ovat liike-elämän organisaatioita.

Yksi asia on pidettävä mielessä, että KPO on vain BPO: n laajennettu versio. Ajan mittaan on havaittu, että KPO: n laajentumisen myötä BPO menettää olemassaolonsa. Nyt palveluntarjoajayritykset tarjoavat sekä BPO- että KPO-palveluja samanaikaisesti organisaatiolle.

Top