Suositeltava, 2023

Toimituksen Valinta

Yhtiön ja yhtiön välinen ero

Yhtiö voidaan ymmärtää liiketoimintaorganisaation muodossa, joka on henkilöliitto, joka on perustettu liiketoiminnan harjoittamiseksi. Sillä on oikeudellinen asema, joka on erillinen jäsenistä ja jota säännellään vuoden 2013 osakeyhtiölain nojalla. Se on keinotekoinen henkilö, jolla on ikuinen perintö ja yhteinen sinetti. Se on yleisesti sekava yhtiö, joka on vain yritys, joka on rekisteröity kansakunnassa tai sen ulkopuolella.

Yleisesti ottaen yritykset käyttivät suuria yritystiloja, joiden läsnäolo on kaikkialla maailmassa. Toisaalta yrityksellä on rajallinen soveltamisala, koska se osoittaa sen liiketoimintayksikön, joka on maassa, jossa se on rekisteröity. Jos haluat ymmärtää nämä kaksi termiä selkeästi, lue kyseinen artikkeli, joka sisältää yrityksen ja yrityksen välisen eron.

Vertailukaavio

Vertailun perusteetYhtiöYhtiö
merkitysYhtiö, joka on perustettu ja rekisteröity Intian osakeyhtiölain 2013 mukaisesti, tunnetaan nimellä Yritys.Yhtiö, joka on muodostettu ja rekisteröity Intiassa tai sen ulkopuolella, tunnetaan nimellä Corporation.
Määritetty osiossaVuoden 2013 Intian osakeyhtiölain 2 §: n 20 momenttiVuoden 2013 Intian osakeyhtiölain 2 §: n 11 momentti
yhdistettyIntiassaIntiassa ja sen ulkopuolella
Vähimmäisvaltuutettu pääomaKuten sääntöjen mukaan5 crores
laajuusVerrattain vähemmänleveä

Määritelmä Corporation

Termi Corporation, sellaisena kuin se on määritelty Intian osakeyhtiölain 2 §: n 11 momentissa, vuonna 2013 kuin yritys, joka on perustettu maan sisä- tai ulkopuolelle, mutta ei osuustoiminnallisia yhteisöjä, yhtiöpohjaa ja yrityksiä, jotka muodostuvat ilmoituksesta keskushallinnon virallisessa lehdessä.

Yhtiö on yritysorganisaatio, jolla on erillinen oikeushenkilö, eli sen identiteetti eroaa omistajistaan. Se voi nostaa kanteen tai nostaa kanteen sen nimissä, rajoitetulla vastuulla eli jäsenten vastuu on rajoitettu maksamattomaan määrään niiden hallussa olevista osakkeista, joiden pääomalla on vähintään viisi kruunua, ja jatkuva olemassaolo. Yritysveroa kannetaan yhtiön tulosta tuloverolain 1961 nojalla.

Yrityksen määritelmä

Termi Yritys on määritelty Intian osakeyhtiölain 2 §: n 20 momentissa, joka on perustettu ja rekisteröity tämän lain tai muiden aiempien säädösten nojalla. Yhtiö on kahden tai useamman henkilön vapaaehtoinen yhdistys, joka on liittynyt yhteiseen tavoitteeseen ja jota pidetään erillisenä oikeushenkilönä ja pysyvänä peräkkäisenä.

Yhtiötä pidetään keinotekoisena henkilönä, jolla on yhteinen sinetti ja rekisteröity pääkonttori. Yhtiöllä on samoin kuin yhtiö, joka voi nostaa kanteen tai haastaa sen omalla nimellään.

Yhtiö voi olla seuraavia tyyppejä:

 • Osakkeet
 • Osakeyhtiö (LLC)
 • Takuu on rajoitettu.
 • Sekä osake- että takuuyhtiö.
 • Rajoittamaton yritys.

Keskeiset erot yhtiön ja yhtiön välillä

Jäljempänä esitetyt kohdat ovat tärkeitä, kun on kyse yrityksen ja yrityksen välisestä erosta:

 1. Sana Corporation on määritelty osakeyhtiölain 2 §: n 11 momentissa, kun taas yhtiö on määritelty osakeyhtiölain 2 §: n 20 momentissa.
 2. Yhtiö perustettiin, jos se on sijoitettu Intiassa tai sen ulkopuolella, kun taas yhtiö on perustettu, kun se on perustettu Intian osakeyhtiölain (2013) mukaisesti.
 3. Yhtiöllä olisi oltava R: n vähimmäispääoma. 5, 00, 00, 000. Sitä vastoin yhtiöllä olisi oltava vähintään 1 000 000 pääomaa, kun kyseessä on yksityinen yritys ja R. 5, 00 000 julkisten yhtiöiden osalta.
 4. Yhtiö on laajempi termi kuin Yhtiö.

yhtäläisyyksiä

 • Erillinen oikeushenkilö
 • Jatkuva perintö
 • Oikeus nostaa kanne ja haastaa kanne
 • Rajoitettu vastuu
 • Keinotekoinen oikeushenkilö

johtopäätös

Yrityksen ja yhtiön välinen ero on hienovarainen, mutta sanan Corporation on kuitenkin laajempi kuin yhtiö. Yritysveroa kannetaan molemmilta yhteisöiltä vuoden 1961 tuloverolain mukaisesti. Näin ollen voidaan sanoa, että termejä ei voida käyttää synonyyminä.

Top